Home / STIRI / Avocații din Baroul Dolj au termen până în 1 noiembrie să se înscrie în Registrul de Asistență Judiciară

Avocații din Baroul Dolj au termen până în 1 noiembrie să se înscrie în Registrul de Asistență Judiciară

Activitatea Serviciului de Asistență Judiciară din cadrul Baroului Dolj va suferi modificări majore. La ultima ședință a Consiliului Baroului Dolj s-a hotărât refacerea Registrului de Asistență Judiciară, astfel că avocații, atât cei care figurau în registru, cât și cei care vor să se înscrie, trebuie să formuleze cerere în acest sens până la 1 noiembrie, altfel rămân fără oficii.

Decanul Baroului Dolj, avocat Lucian Bernd Săuleanu, şi avocatul Cristian Diaconu, membru în Consiliul Baroului, sunt cei care au înaintat propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii SAJ. Consiliul Baroului a analizat propunerile formulate şi a hotărât următoarele:

1) Refacerea Registrului de Asistenţă Judiciară, urmând ca toţi avocaţii interesaţi să formuleze cereri de înscriere în registru până la data de 01.11.2015; obligaţia de a se înscrie priveşte toţi avocaţii din registru, precum şi avocaţii care doresc să se înscrie pentru prima dată în S.A.J.;

Sancţiunea în cazul neformulării cererilor până la data de 01.11.2015 atrage imposibilitatea înscrierii în Registrul de Asistenţă Judiciară şi, implicit, desfăşurarea activităţii în cadrul S.A.J. ;

2) Modificarea prevederilor art.115 din Regulamenul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului de Asistenţă Judiciară al Baroului Dolj, având următorul conţinut ”În primele zece zile ale fiecărei luni, avocaţii interesaţi să asigure asistenţa juridică gratuită sau din oficiu vor formula opţiuni în acest sens, pe care le vor depune personal sau prin colaboratori ori pe care le vor expedia prin orice mijloace de comunicare la distanţă (fax, e-mail, curierat rapid), apte să asigure primirea opţiunii în termen şi să asigure dovada în acest sens”, în sensul că cererea de a asigura asistenţă judiciară din oficiu să fie formulată anual de către avocaţii interesaţi, în vederea întocmirii Registrului S.A.J. ;

3) Completarea art. 2 alin.(4) din Decizia privind reglementarea activităţii S.A.J. (modificată în şedinţa din 24.09.2015), prin adăugarea unei excepţii cu privire la substituirea în cazul soţilor avocaţi, astfel: „Pentru avocatul substituent sunt permise 6 substituiri pe lună, în cazul în care avocaţii substituiţi desemnaţi din oficiu, din motive obiective, nu se pot prezenta la proces, urmând a comunica funcţionarului SAJ din cadrul Baroului Dolj dovada motivului.

4) Reeditarea Deciziei nr.196/09.07.2015 a Consiliului Baroului Dolj privind activitatea SAJ, care să cuprindă şi reglementările stabilite în şedinţele din 24.09.2015 şi 15.10.2015;

În ședința din 24 septembrie, Consiliul a hotărât modificarea şi completarea deciziei referitoare la Serviciul de Asistență Judiciară, după cum urmează:

  • La art.2, se adaugă un alineat nou, astfel: Substituirile se vor realiza doar în baza folosirii programului informatic SAJ şi vor fi emise numai prin folosirea opţiunii „Adăugare delegaţie de substituire” din Contul avocatului; orice substituire realizată fără respectarea acestei proceduri atrage excluderea avocaţilor din Registrul SAJ pe un termen de 6 luni; Pentru avocatul substituent sunt permise doar 3 substituiri pe lună, în cazul în care avocaţii substituiţi desemnaţi din oficiu, din motive obiective, nu se pot prezenta la proces, urmând a comunica funcţionarului SAJ din cadrul Baroului Dolj dovada motivului obiectiv.
  • se introduce un nou articol, astfel: Se vor elimina opţiunile avocaţilor formulate cu ocazia înscrierii în Registrul SAJ (urmărire penală/instanţe), astfel că avocaţii vor fi desemnaţi fără a avea posibilitatea de a opta.
  • Se modifică art.5. în sensul că: Plafonul valoric lunar de oficii pentru un avocat definitiv, pentru urmărirea penală, se reduce de la suma de 950 lei la suma de 940 lei; acesta este inclus în plafonul care se menţine la suma de 1800 lei.

Referitor la activitatea SAJ, funcţionarul SAJ va întocmi o evidenţă separată pentru acorduri, urmând ca avocaţii, imediat după încheierea unui acord, să fie înregistraţi într-un registru special.

În vederea îmbunătăţirii programului informatic SAJ, se va realiza un filtru care să genereze un subraport pe fiecare grupă sau avocat în parte.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *